شرکت ایمن صدرا

کارخانجات تولیدی ایمن صدرا در زمینه تولید تجهیزات ایمنی و نظامی فعالیت می کند. بخش تجهیزات ایمنی شرکت شامل:
- پوتین ایمنی تمام چرم، ضد اسید، ضد اجسام برنده و معمولی
- کفش ایمنی تمام چرم، ضد اسید، ضد اجسام برنده و معمولی
- کفش تابستانی تمام چرم، ضد اسید، ضد اجسام برنده و معمولی
- لباس ایمنی ضد اسید، مقاوم در برابر حرارت، مخصوص پاشش و غیره
- لباس کار در طرح ها، رنگها و مدل های مختلف

کلمات قابل جستجو

  • ایمن صدرا
  • تجهیزات ایمنی
  • ملزومات حفاظت فردی
  • کفش ایمنی
  • تجهیزات ایمنی کار با برق
  • تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع
  • تجهیزات ایمنی مقاوم در برابر حرارت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی