شرکت ایمن فدرا ساوا

شرکت ایمن فدرا ساوا در زمینه خدمات مشاوره، آموزش و راه حل يابي بهمراه اجراي راهكارهاي عملياتي جهت برخورد با چالشهاي سازمان در حوزه مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست فعالیت می کند.شركت ايمن فيدار ساوا كه ماموريت خود را حفاظت از ايمني كاركنان مشتريان در كنار توسعه بهره وري كارفرمايان قرارداده است ضمن توجه ويژه به موضوع ايمني در بخش هاي اداري در كنار حوزه هاي صنعتي با بهره مندي از روش هاي فني و تخصصي ضمن شناسايي اين خطرات در محيط كار، نسبت به ارائه راه حل هاي متناسب جهت حفاظت از سلامت كاركنان، مشتريان و بازديدكنندگان شما و پيشگيري از هرگونه دعاوي حقوقي، اقدام مي نماید.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مهندسین مشاور
  • شرکت ایمن فدرا ساوا
  • hse در منزل
  • مشاوره
  • آموزش
  • hse در محل کار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی