شرکت ایمن سپاهان

خدمات شرکت ایمن سپاهان:
- تولید و توزیع لوازم ایمنی و حفاظت فردی
- ارائه خدمات آموزش و مشاوره در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای
- ارائه آموزش های تئوری و عملی استفاده و کاربرد از لوازم حفاظت فردی
- تهیه و تأمین انواع ماسک های تنفسی
- تهیه و تأمین انواع کفش ایمنی، اداری در سطح وسیع
- و...

کلمات قابل جستجو

  • ایمن سپاهان
  • ایمنی
  • حفاظت فردی
  • مشاوره
  • کفش ایمنی
  • بهداشت حرفه ای

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی