شرکت فنی و مهندسی ایمن مبتکر کادوس

شرکت فنی و مهندسی ایمن مبتکر کادوس در زمینه مشاوره، طراحی، اجرای پروژه های صنعتی تحقیقاتی صنایع در حوزه ایمنی، سلامت، محیط زیست و ارگونومی فعالیت خود را آغاز نموده است.
خدمات شرکت فنی و مهندسی ایمن مبتکر کادوس:
- طراحی سیستم های کنترل آلاینده
- طراحی فیلترهای صنعتی و بیمارستانی
- طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق
- طراحی هوشمند سازی ساختمان
- طراحی ارت و برقگیر
- طراحی استند و ابزالات ارگونومی
- و...

کلمات قابل جستجو

 • ایمن مبتکر کادوس
 • مشاوره
 • طراحی
 • ایمنی
 • محیط زیست
 • ارگونومی
 • بیمارستان
 • اطفاء حریق
 • هوشمند سازی
 • سیستم ارت
 • فیلتر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی