شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایمن پرتو ایرانیان

زمینه های فعالیت شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایمن پرتو ایرانیان:
- بازرسی فنی و ایمنی: بازرسی فنی سیستم اتصال به زمین، بازرسی فنی انواع جرثقیل، بازرسی فنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار، بازرسی فنی سیستم اعلام و اطفاء حریق و...
- آزمایشگاه معتمد محیط زیست: آزمایشگاه معتمد محیط زیست در قسمت هوا و آزمایشگاه معتمد محیط زیست در قسمت صدا
- آموزش های عمومی و تخصصی حوزه ایمنی
- مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی
- مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی

کلمات قابل جستجو

 • ایمن پرتو ایرانیان
 • محیط زیست
 • آزمایشگاه
 • دیگ بخار
 • اعلام حریق
 • اطفاء حریق
 • حریق
 • مشاوره
 • ایمنی
 • بازرسی فنی و ایمنی
 • آموزش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی