انجمن انرژی ایران

انجمن انرژی ایران با هدف گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی مباحث انرژی، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های منابع انرژی، برنامه ریزی و بهینه سازی انرژی در بخش های عرضه و تقاضا، مدیریت و خدمات انرژی و مسائل مرتبط با موضوعات انرژی و محیط زیست، اقتصاد انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، سیستم های انرژی و ... فعالیت های خود را دنبال می کند.
برنامه و دستاوردهای انجمن:
- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی در زمینه انرژی
- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با حوزه انرژی مربوط می باشند
- برگزاری گردهمایی های علمی، همایش ها، سمپوزیوم ها و کارگاه های تخصصی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • انجمن انرژی ایران
  • انرژی
  • محیط زیست
  • انرژی تجدید پذیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی