شرکت صنایع پدیده ایرانیان فن

محصولات شرکت صنایع پدیده ایرانیان فن:
- هواکش آکسیال
- هواکش سانتریفوژ سقفی
- هواکش سانتریفوژ
- هواکش بادی
- جت فن

کلمات قابل جستجو

  • پدیده ایرانیان فن
  • تجهیزات
  • فن
  • هواکش
  • سانتریفوژ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی