شرکت میثاق

محصولات شرکت میثاق:
- کودهای آلی محلول در آب و بهبود دهنده های رشد آلی
- کودهای آلی جامد و مایع بهساز خاک
- کودهای حاوی عناصر ثانویه
- نگهدارنده، پخش کننده و شفاف کننده
- و...

کلمات قابل جستجو

  • میثاق
  • کود
  • کود آلی
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی