شرکت ایران ناژو

شركت ايران ناژو با هدف توليد محصولات دارويی، آرايشی و بهداشتی از سال 1361 به ثبت رسيده و از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت صنايع مجوزهای توليد و پخش محصولات دارويی، آرايشی و بهداشتی را دريافت كرده است.
محصولات شرکت:
محصولات دارویی: ضدعفونی کننده دارویی، داخلی و...
محصولات آرایشی و بهداشتی: ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، محصولات مراقبت از مو و..

کلمات قابل جستجو

  • ایران ناژو
  • بهداشت
  • محصولات دارویی
  • ضد عفونی کننده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی