شرکت ایران پنام

شـرکت ايـران پنـام در سال 1370 تأسيس گرديده و در طی اين مدت با سابقه ای درخشان در تجهيز مراکز درمان ناباروری، علمـی، تحقيـقاتی، زيست فن آوری، زيست مولکـولی، آسيب شناسی، غـذا و دارو و همچنين آزمايشگاه هـای تشخيص طـبي گام هاي مؤثری نهاده است.
این شرکت آمادگی خود را برای تجهيز، آموزش، برگزاری کارگاه و راه اندازی عملی آزمايشگاه های تشخيصی پزشکی، مولکولی، ويروس شناسی، ژنتيک در تمام زمينه ها در کنار مراکز ناباروری و سلول های بنيادی در سراسر کشور را اعلام می دارد.

کلمات قابل جستجو

  • ایران پنام
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • آب و فاضلاب
  • آموزش
  • آزمایشگاه آب
  • آزمایشگاه مواد غذایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی