شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان

محصولات شرکت نیوساد پلیمر ایرانیان:
- آب و فاضلاب: اورینگ لوله ای آب و فاضلاب و انواع اورینگ با سایز و پلیمرهای مختلف
- نفت و گاز
- برق و الکترونیک
- و...

کلمات قابل جستجو

  • نیوساد پلیمر ایرانیان
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • اورینگ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی