انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

هدف اساسی انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه‌های برق، حرارت و سوخت و صرفه جویی در مصرف منابع عظیم و پایان­ پذیر فسیلی با استفاده از تعامل با کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، متخصصین و تمامی افرادی که می‌توانند در جهت توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت نمایند.

کلمات قابل جستجو

  • انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
  • انرژی
  • محیط زیست
  • انجمن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی