شرکت توسعه تجهیز ایرسا

شرکت توسعه تجهیز ایرسا درزمینه هایی زیر فعالیت دارد:
- اطفاء حریق فوم
- اطفاء حریق اتوماتیک
- اعلام حریق
- تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
- امداد ونجات
- ایمنی فردی
- سیستم هشدار اضطراری
- مانیتور و هیدرانت

کلمات قابل جستجو

 • توسعه و تجهیز ایرسا
 • اعلام حریق
 • اطفاء حریق
 • چراغ ضد انفجار
 • شیلنگ آتش نشانی
 • نازل آتش نشانی
 • تجهیزات فوم سازی
 • کپسول آتش نشانی
 • تجهیزات تنفسی
 • ماسک نیم و تمام تنفسی
 • دستکش ایمنی
 • ماسک تنفسی سوپاپ دار
 • ماسک تنفسی بدون سوپاپ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی