شرکت ایمن سلامت آذرخش

حیطه های فعالیت شرکت ایمن سلامت آذرخش در بخش آموزش:
- برگزاری کارگاه های آموزشی با سرفصل های ابتکاری برای متخصصان بهداشت حرفه ای و ایمنی
- برگزاری جلسات مشاوره مجازی برای متخصصان بهداشت حرفه ای و ایمنی
- برگزاری دوره های عمومی ایمنی و بهداشت حرفه ای
- برگزاری دوره آموزشی جهت آمادگی برای شرکت در آزمون مرتبط با دوره های آموزشی مجازی OSHACademy
حیطه های فعالیت شرکت ایمن سلامت آذرخش در بخش غیر آموزشی:
- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
- انجام بازرسی های فنی ارت، جرثقیل، لیفتراک، دیگ بخار و .... با ارائه گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
- ارائه راه حل های فنی برای پيشگيری از حوادث ناشی از کار در کارگاه ها، حفاظ ماشين آلات، بررسی ايمنی ماشين آلات، تجهيزات و ابزارهای صنعتی و ارائه پيشنهاد برای ارتقای ايمنی کار با آنها با ارائه گواهینامه از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
- شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و پيشنهاد برای کنترل خطرات شغلی در کارگاه ها با ارائه گواهینامه از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
- ارائه مشاوره تخصصی به کارفرمایان برای خروج مشاغل از حالت سخت و زیان آور
- ارائه مشاوره تخصصی به کارفرمایان جهت پاسخگویی به موارد مورد اختلاف با کارگر، مراکز قضایی یا مراکز ناظر (مرکز بهداشت و اداره کار)، همچنین در بحث مشاغل سخت و زیان آور
- ارائه مشاوره به مسئولین بهداشت حرفه ای و ایمنی در پیاده سازی برنامه های بهداشت حرفه ای و ایمنی و سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی
- ارائه مشاوره تخصصی جهت شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و مخاطرات ایمنی

کلمات قابل جستجو

  • ایمن- سلامت آذرخش
  • عوامل زیان آور
  • مشاوره
  • ایمنی
  • بازرسی فنی
  • آموزش
  • بهداشت حرفه ای
  • ارزیابی ریسک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی