موسسه توسعه کار پایدار

موسسه توسعه کار پایدار با ارائه خدمات تخصصی‌ آموزش و مشاوره و ممیزی سیستم های مدیریتی کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای، انرژی ، مدیریت ریسک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازار یابی و فروش و بهبود کسب و کار نوین، طراحی و مهندسی، بازرسی ایمنی و فنی تاسیس گردید.
زمینه های فعالیت:
- مشاوره و طراحی سیستمهای مدیریتی
- ممیزی سیستمهای مدیریتی
- طراحی و آموزش تهویه صنعتی
- طراحی و آموزش سیستم اعلام و اطفاء حریق
- طراحی و آموزش ارگونومی محیط کار
- طراحی و آموزش روشنایی محیط کار
- طراحی سیستم آکوستیک صوتی
- طراحی و آموزش سیستم های فاضلاب صنعتی
- طراحی و آموزش ایزولاسیون دستگاه های یونساز
- طراحی و آموزش نظام آراستگی محیط کار ( S5 )
- بازرسی فنی و ایمنی
- اندازه گیری آلاینده های محیط کار
- معاینات طب کار
- پروژه های تحقیقاتی و ...

کلمات قابل جستجو

 • موسسه توسعه کار پایدار
 • آموزش
 • مشاوره
 • hse
 • مدیریت hse
 • ایمنی
 • بهداشت
 • محیط زیست
 • مشاوره مدیریتی
 • آموزش مدیریتی
 • بهداشت حرفه ای
 • انرژی
 • مدیریت ریسک
 • بازاریابی
 • فروش
 • کسب و کار نوین
 • بازرسی ایمنی
 • تهویه صنعتی
 • سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • ارگونومی
 • روشنایی
 • معاینات طب ک
 • بازرسی فنی
 • بازرسی ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی