شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران فعال در زمینه بازرسی فنی و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در حوزه های مختلف صنعتی و برخوردار از سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست می باشد. فعالیت های شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران عبارت است از بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، مهندسی فرآیند، نصب و راه اندازی واحدهای تولیدی، صنعتی، نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، و ایجاد ارتباط و همکاری با موسسات و سازمان های ذیربط به منظور تدوین استانداردهای مورد نیاز و ارائه خدمات مشاوره در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت.
خدمات شرکت:
- خدمات بازرسی
- خدمات مشاوره
- خدمات تست و آزمون
- خدمات تحقیقات مشتری و بازار
- خدمات آموزش
- رسیدگی به شکایات مشتریان .

کلمات قابل جستجو

  • بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
  • مشاوره
  • آموزش
  • ایمنی
  • بهداشت حرفه ای
  • فنی
  • خدمات بازرسی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی