اندیشکده تدبیر آب ایران

اندیشکده تدبیر آب ایران با فراهم کردن بستر های لازم، در زمینه های مختلف مرتبط با آب، با رویکرد اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارد. توسعه ظرفيت ها و ايجاد فضای تعامل و همکاری و گفت و گو ميان بخش های مختلف جامعه و بهبود مسير مديريت آب از اهداف این شرکت است.

کلمات قابل جستجو

  • آب
  • مدیریت آب
  • اندیشکده تدبیر آب ایران
  • فعالیت اجتماعی
  • فعالیت فرهنگی
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی