شرکت مهندسی فلات قاره (جهان تصفیه)

شرکت مهندسی فلات قـــاره در زمینه فناوری های نوين تصفیه آب و فاضلاب (پساب)، خصوصا آب شیرین کن های صنعتی فعالیت می کند. این شرکت با ایجاد توانمندی لازم در حوزه های تأمین، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات پروژه های آب و فاضلاب توانسته است با ارائه همزمان خدمات ساخت و تأمین تجهیزات به سرعت و کیفیت کار خویش بیافزاید.
محصولات شرکت:
- تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی
- نصب تصفیه آب خانگی
- سرویس دیونایزر آزمایشگاهی
- نصب آب شیرین کن صنعتی
محصولات صنعتی:
- تصفیه فاضلاب صنعتی
- دیونایزر صنعتی و آزمایشگاهی
- آب شیرین کن صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • فلات قاره
  • تصفیه آب
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • آزمایشگاه
  • فاضلاب صنعتی
  • دیونایزر صنعتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی