شرکت ژرف آب نیرو

شرکت ژرف آب نیرو در زمینه ساخت و اجرای انواع سیستم های تصفیه آب و فاضلاب نظیر سیستم اسمز، بیوراکتور غشایی، سیستم های گندزدایی و ... فعالیت می کند.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت ژرف آب نیرو
  • تصفیه
  • آب و فاضلاب
  • سیستم اسمز
  • بیوراکتور غشایی
  • سیستم گندزدایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی