شرکت مهندسی کادیک

شرکت مهندسی کادیک در راستای ارتقاء کیفیت و بهره وری در کسب و کار صنایع و مشارکت در توسعه پایدار کشور با هدف ارائه مشاوره و خدمات تخصصی به سازمان ها و واحدهای صنعتی در حوزه های سیستم های مدیریت (ISO) ، راهبردهای عملیاتی، مدیریت استراتژیک و منابع انسانی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، رشد و توسعه کسب و کار، آموزش و اعطای گواهینامه های معتبر از مراجع ملی و بین المللی شروع به فعالیت نمود.
خدمات شرکت مهندسی کادیک:
- طراحی و استقرار استانداردهای بین المللی ایزو: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و ...
- خدمات مشاوره HSE: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، تدوین HSEPlan، تعیین و تأمین تجهیزات حفاظت فردی، تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی
- مشاوره سیستم های سرآمدی و بهبود: طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک و ...
برخی از دوره های مجازی HSE:
- مدیریت ایمنی فرآیند
-ایمنی حریق
- مدیریت بحران و شرایط اضطراری
-ایمنی جرثقیل و بالابرها
- ایمنی کار در ارتفاع
- ایمنی کار در فضای بسته
- ایمنی جوشکاری و برشکاری
- ایمنی مواد شیمیایی
-HSE عمومی

کلمات قابل جستجو

 • کادیک
 • محیط زیست
 • انرژی
 • ایمنی
 • بهداشت
 • آموزش
 • کسب و کار
 • مشاوره HSE
 • تدوین HSEPlan
 • ایمنی کار در ارتفاع
 • ایمنی جرثقیل و بالابرها
 • تجهیزات حفاظت فردی
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 • سیستم های مدیریت (ISO)
 • ایمنی حریق
 • مدیریت ایمنی فرآیند
 • ایمنی مواد شیمیایی
 • ایمنی جوشکاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی