مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب

مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب با تکیه بر دانش و تجربیات مؤسسان آن در امر راه اندازی، تجهیز و بهره برداری آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی، در بندرعباس تأسیس شد.
زمینه های فعالیت این شرکت در بخش های کلی زیر می باشد:
- خدمات آزمایشگاهی کشاورزی، شیمی و محیط زیست
- بهداشت حرفه ای
- مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم های مدیریت، ایمنی و آموزش
- بیولوژی و آب توازن کشتی ها

کلمات قابل جستجو

  • کیفیت آزمای جنوب
  • آزمایشگاه
  • کشاورزی
  • محیط زیست
  • بهداشت حرفه ای
  • مشاوره
  • ایمنی
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی