شرکت مهندسان مشاور کمند آب

زمینه فعالیت شرکت مهندسان مشاور کمند آب:
- مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی
- مطالعات پایه منابع آب
- مطالعات سد سازی
- مطالعات آبخیزداری
- مطالعات کشاورزی و خاک شناسی
- مدیریت طرح
و...

کلمات قابل جستجو

  • کمند آب
  • آبیاری
  • کشاورزی
  • منابع آب
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی