شرکت کاغذ کار کسری

شرکت کاغذ کار کسری مجموعه کاملی از امکانات تولیدی و کنترلی در صنعت کاغذ و ورق ایران می باشد.این شرکت در سال 1379در یکی از شهرک های صنعتی یزد با هدف تولید انواع کاغذ بسته بندی از مواد اولیه بازیافتی و کاغذی(باطله)تأسیس شد.

کلمات قابل جستجو

  • کاغذ کار کسری
  • کاغذ
  • ورق
  • بازیافت کاغذ
  • مقوا
  • پسماند

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی