شرکت مهندسان مشاور کاوآب

شرکت مهندسان مشاور کاوآب در زمینه انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای در خصوص شبکه های آّبیاری و زهکشی، منابع آب، آب و فاضلاب، محیط زیست و فعالیت های کشاورزی و اجتماعی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، نیمه تفضیلی، مطالعات فاز یک، دو و اجرا، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرح ها، نظارت بر حسن اجراء و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • کاوآب
  • آب و فاضلاب
  • محیط زیست
  • کشاورزی
  • مشاوره
  • مهندسان مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی