شرکت مهندسی مشاور كاوش پی مشهد

زمینه های فعالیت شرکت مهندسی مشاوركاوش پی مشهد:
- مدیریت طرح پروژه های آب و فاضلاب
- تأسيسات آب و فاضلاب
- ژئوتکنيک و آزمايشات مقاومت مصالح
- حفاظت و مهندسی رودخانه
- شبکه های آبياری و زهکشی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • كاوش پی مشهد
  • آب و فاضلاب
  • مشاوره
  • مهندسی رودخانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی