شرکت کاوش مکانیزه فن آور

شرکت کاوش مکانیزه فن آور در زمینه پیمانکاری آب، تاسیسات، بهره برداری، نگهداری شبکه فاضلاب و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب فعالیت دارد.

محصولات شرکت کاوش مکانیزه فن آور:
-حوزه آب و فاضلاب: پمپ لجن کش، نازل های شستشو، سیستم احیا چاه آب، دوربین انشعاب، واتر جنت و...
-حوزه نفت و گاز
-حوزه فناوری اطلاعات و سامانه هوشمند

کلمات قابل جستجو

  • کاوش مکانیزه فن آور
  • آب و فاضلاب
  • پیمانکار
  • بهره بردار
  • تصفیه خانه
  • شبکه فاضلاب
  • پمپ
  • نازل

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی