شرکت کاردان بهبود

شرکت کاردان بهبود،طراح، توليد و توزيع کننده تجهيزات پزشکی است. این شرکت، اولين توليد کننده نشانگرهای پايش فرايند استريليزاسيون است.
محصولات شرکت کاردان بهبود:
- پایش و کنترل کیفی استریلیزاسیون
- تجهیزات گوش و حلق و بینی
- تجهیزات جراحی
- تجهیزات گوارش
- تجهیزات اورولوژی

کلمات قابل جستجو

  • کاردان بهبود
  • تجهيزات پزشکی
  • استريليزاسيون
  • تجهیزات جراحی
  • نشانگرهای پايش
  • بهداشت محیط بیمارستان
  • کنترل عفونت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی