شرکت کشت آوران یزد

خدمات شرکت کشت آوران یزد:
- توزیع نهادهای کشاورزی
- طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای سبزی و صیفی، گل رز
- مشاوره
- ساخت قطعات و اتصالات گلخانه ای
و...

کلمات قابل جستجو

  • کشت آوران یزد
  • توزیع نهادهای کشاورزی
  • گلخانه
  • ساخت گلخانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی