شرکت کولاک گستر یزد

زمینه فعالیت شرکت کولاک گستر یزد:
- تهویه و سرمایش مثل هواکش صنعتی، کولر صنعتی و ...
- سیستم های گرمایش مثل هیتر، مشعل و ...
و...

کلمات قابل جستجو

  • کولاک گستر یزد
  • تهویه
  • تهویه صنعتی
  • هوا کش صنعتی
  • سیستم های گرمایش
  • هیتر
  • مشعل

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی