تیم پیام خرازیان

تیم پیام خرازیان فعالیت خود را در حوزه مشاوره و آموزش سیستم های مدیریت، تعالی سازمانی و ابزارهای بهبود انجام می دهد و از جمله فعالیت های این تیم اجرایی سیستم ها و مدل های مدیریت، تدریس دوره های مدیریت و مهندسی صنایع شامل دوره های تعالی سازمانی، دوره های استانداردهای مدیریتی ایزو، ابزارهای مهندسی کیفیت و …، مشاوره پیاده سازی سیستم های مدیریت شامل استاندارد های ایزو و اخذ گواهینامه ایزو، مشاوره انتقال ISO 9001:2015 و…، مشاوره انتقال سیستم مدیریتی به ویرایش جدید شامل مشاوره ISO 9001:2015 ، مشاوره ،ISO 14001:2015 ، مشاوره ISO 45001:2018 و …، مشاوره نگهداری سیستم های مدیریت شامل استاندارد های ایزو ، HSE و …، مشاوره تعالی سازمانی و تسهیلگری مدل های سرآمدی سازمانی شامل مدل تعالی سازمانی EFQM ، سایر مدل های تعالی، خدمات ارزیابی تعالی سازمانی، ممیزی سیستم های مدیریت و ممیزی HSE، مشاوره کاربردی جلسه ای : مشاوره سیستم های مدیریتی و تعالی به صورت کاربردی به صورت جلسات کاربردی با توجه به نیاز شما، ممیزی Gap–Analyse جهت انتقال سیستم مدیریتی به ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و …، مجری برگزاری دوره های مدیریت و همایش مدیریت در سازمان ها و مراکز آموزشی را میتوان نام برد.

کلمات قابل جستجو

 • تیم پیام خرازیان
 • مشاوره
 • آموزش
 • سیستم های مدیریت
 • HSE
 • تدریس دوره های مدیریت
 • مهندسی صنایع
 • دوره های تعالی سازمانی
 • hse plan
 • ممیزی HSE
 • استاندارد های ایزو
 • مدل های سرآمدی
 • مدل تعالی سازمانی EFQM
 • خدمات ارزیابی تعالی سازمانی
 • سیستم های مدیریت HSE
 • سیستم های مدیریت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی