مطب تخصصی طب کار دکتر زهرا خرقانی

شرح خدمات مطب تخصصی طب کار دکتر زهرا خرقانی:
- شنوایی سنجی
- اندازه گیری حدت بینایی و دید رنگی توسط دفترچه ایشی هارا
- انجام آزمایشات و معاینات کامل
- اسپیرومتری و تفسیر آن توسط متخصص طب کار
- انجام معاینات بدو استخدام و ادواری

کلمات قابل جستجو

  • طب کار
  • زهرا خرقانی
  • شنوایی سنجی
  • اسپیرومتری
  • آزمایشات
  • معاینات بدو استخدام
  • معاینات ادواری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی