شرکت خزر سیلندر

شرکت خزر سیلندر، تولید کننده کپسول های آتش نشانی است.
محصولات شرکت:
- کپسول های آتش نشانی
- کپسول های فوم و گاز
- کپسول های بیوورسال

کلمات قابل جستجو

  • خزر سیلندر
  • آتش نشانی
  • تجهیزات
  • کپسول آتش نشانی
  • کپسول بیوورسال

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی