شرکت کیان زیست

خدمات شرکت کیان زیست:
- مشاور حقوقی محیط زیست
- تهیه گزارشات زیست محیطی مد نظر سازمان محیط زیست
- تکمیل برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه
- تصفیه فاضلاب کارواش، آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
- طراحی، و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب و سپتیک تانک
- تهیه گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی
- نصب سیستم های پایش آنلاین هوا و پساب
- و...

کلمات قابل جستجو

  • کیان زیست
  • مشاوره
  • پسماند
  • فاضلاب
  • آزمایشگاه
  • طراحی
  • محیط زیست
  • تصفیه
  • آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی