شرکت کیمیا کود پارس

شرکت کیمیا کود پارس در زمینه تولید و واردات نهاده های کشاورزی و مواد شیمیایی خدمات خود را ارائه می دهد.
محصولات شرکت:
- مکانیزاسیون (ماشین آلات و ادوات): ابزار آبیاری، سمپاش ها، ابزار باغبانی و...
- سموم کشاورزی: حشره کش ها، حلزون کش ها، علف کش ها و...
- کودهای کشاورزی: گرانوله، پودری و کریستاله و مایع
- بذرهای کشاورزی

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا کود پارس
  • سموم کشاورزی
  • کود کشاورزی
  • بذر
  • آبیاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی