شرکت کیمیا نبات جنوب

محصولات شرکت کیمیا نبات جنوب:
- کود آلی: کود آلی گرانوله، ورمی کمپوست، كود آلی پودری گروس و پلیت مرغی
- کود شیمیایی: سوپر فسفات ساده، سولفات آمونیوم و اسیدهیومیک
- سموم خانگی: پودری حشره کش، مایع حشره کش، اسپری حشره کش، قلم سوسک کش، مرگ موش و...
- گوگرد: بنتونیتی، کلوخه و پودری

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا نبات جنوب
  • کود آلی
  • کود شیمیایی
  • سموم
  • حشره کش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی