شرکت کیمیا سبز آور

شرکت کیمیا سبز آور تولید کننده آفت کش های سازگار با محیط زیست و ارگانیک است.
محصولات شرکت:
- حشره کش ها، کنه کش ها و دور کننده های آفات
- قارچ کش ها
- حلزون کش، دور کننده های حلزون
- جلب کننده ها، تله ها و ابزار کنترل آفات
- و...

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا سبز آور
  • محیط زیست
  • آفت کش
  • حشره کش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی