شرکت صنایع فلزی کوشا

شرکت صنایع فلزی کوشا، در زمینه های مختلفی از جمله انرژی های نو و دستگاه های استریلایزر بیمارستانی و... فعالیت می کند.
از محصولات این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دستگاه CSR
- دستگاه های امحا زباله
- توربین های بادی
- طراحی و ساخت کارخانجات تولید اتانول و بیو دیزل

کلمات قابل جستجو

  • شرکت صنایع فلزی کوشا
  • انرژی نو
  • امحا زباله
  • توربین بادی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی