شرکت آب کوثر

شرکت آب کوثر در اجرای پروژه های شیرین سازی آب، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال آب، احداث آبگیرها و در راهبری پروژه های آب وفاضلاب فعالیت می کند.

کلمات قابل جستجو

  • آّب کوثر
  • تجهیزات
  • شیرین سازی
  • انتقال آب
  • آبگیر
  • ایستگاه پمپاژ
  • آب وفاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی