آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز

آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با ابداع روش ذوب قلیایی برای آنالیز آلیاژهای طلا در بازار اصفهان شروع کرد و با تهیه تجهیزات و فضای آزمایشگاهی مناسب دامنه کاری خود را در بخش های اسپکترومتری و کروماتوگرافی توسعه داد.
این آزمایشگاه انجام آنالیزهای شیمیایی را در دو بخش اسپکترومتری و کروماتوگرافی در کنار آنالیزهای میکروبیولوژی در زمینه کنترل مواد اولیه و فرآورده های تولید در زمینه صنایع غذایی، دامپزشکی و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی و بهداشت حرفه ای مشاغل ضمن اخذ مجوز فعالیت از سازمان های زیربط خدمات آزمایشگاهی خود را ارائه می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا پژوه البرز
  • بهداشت حرفه ای
  • آزمایشگاه
  • شیمیایی
  • آنالیز
  • صنایع غذایی
  • تجهیزات
  • کنترل مواد اولیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی