شرکت کیمیا پایش آب تبریز

شركت كيميا پايش آب تبريز با اهداف کلی خدمات آزمایشگاهی و فنی مهندسی آب و فاضلاب، مشاوره و طراحی و کنترل آلاينده های محيط زيست و نيز تأمين تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی و مواد شیمیایی مورد نياز مراكز علمی، تحقيقاتی و صنعتی ... با بهره گيری از امکانات و تجهيزات پيشرفته و كادری مجرب و تحصيلكرده تأسيس گرديد.
خدمات آزمایشگاهی:
- آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست: بخش آب و فاضلاب، بخش هوا، پسماند عفونی و آنالیز فلزات سنگین
- خدمات مشاوره و فنی مهندسی: خدمات تصفیه خانه فاضلاب و فعالیت مدیریت زیست محیطی
- فروش تجهیزات و مواد شیمیایی: ارائه تجهیزات آزمایشگاهی و تأمین مواد شیمیایی و نانو موادها

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا پایش آب تبریز
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • مواد شیمیایی
  • پسماند
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • مشاوره
  • طراحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی