شرکت کیان پترو فرآیند

خدمات شرکت کیان پترو فرآیند:
- مشاوره و عملیاتی کردن فعالیت های HSE در صنایع مختلف
- طراحی و ساخت و نصب سیستم های خنک کننده و اطفاء حریق مخازن فرآورده های نفتی
- طراحی و ساخت و نصب انواع فیلترهای وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- مشاوره در اجرای واحدهای زیر دستی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- طراحی و ساخت و نصب مخازن و تجهیزات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
و...

کلمات قابل جستجو

  • کیان پترو فرایند
  • HSE
  • سیستم های اطفاء حریق
  • مشاوره
  • طراحی و ساخت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی