شرکت کیان صنعت پاسارگاد

محصولات شرکت کیان صنعت پاسارگاد:
- منهول پلی اتیلن
- لوله های پلی اتیلن
- دستگاه جوش پلی اتیلن
- انواع مهنول
- انواع دریچه منهول
- مخازن پلی اتیلن
- و....

کلمات قابل جستجو

  • کیان صنعت پاسارگاد
  • پلی اتیلن
  • لوله پلی اتیلن
  • منهول پلی اتیلن
  • منهول
  • مخازن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی