شركت كيفيت سازان سبز

شركت كيفيت سازان سبز در قالب شركت خدمات فنی مهندسی و مشاوره در زمینه مديريت، بهره وری، سرمايه گذاری و كارآفرينی آغاز به كار نمود. این شرکت خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی اثر بخش در زمينه طراحی، مديريت و بهبود سيستم ها و روش ها، کارآفرینی و تجاری سازی در واحدهای توليدی و خدماتی را ارائه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • كيفيت سازان سبز
  • کار آفرینی
  • مشاوره
  • طراحی
  • مدیریت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی