شرکت هلدینگ K.T.G

هلدینگ K.T.G، با ترکیب سه شرکت کیمیا تجهیز غرب، کیمیا طب گستر و کیمیا تجهیز سکو شکل گرفته است. در زمینه واردات و توزیع کالاهای شیمیایی، پزشکی، آزمایشگاهی و صنعتی از قبیل تجهیزات، مواد اولیه، لوازم مصرفی و طراحی و فضاسازی آزمایشگاه خدماتش را ارائه می دهد.
محصولات شرکت:
- تجهیزات آزمایشگاهی
- مصرفی آزمایشگاهی
- مواد شیمیایی، صنعتی
- تجهیزات کلینیکال
- مصرفی کلینیکال
- تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه
- هود و سکوبندی

کلمات قابل جستجو

 • هلدینگ K.T.G
 • تجهیزات
 • آزمایشگاه
 • ایمنی
 • طراحی
 • مواد شیمیایی
 • کلینیکال
 • کیمیا تجهیز غرب
 • کیمیا طب گستر
 • کیمیا تجهیز سکو
 • ایمنی در آزمایشگاه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی