شرکت کیمیا تصفیه زاگرس

محصولات شرکت کیمیا تصفیه زاگرس :
- تصفیه آب
- تصفیه هوا
- آب سرد کن
- فیلتر یخچال
- ضدعفونی کننده
- رطوبت ساز
- پیش تصفیه
- ضد رسوب

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا تصفیه زاگرس
  • دستگاه تصفیه آب
  • دستگاه تصفیه هوا
  • تصفیه فاضلاب
  • پمپ تزریق مواد شیمیایی و کلر
  • رطوبت ساز
  • پیش تصفیه
  • ضد رسوب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی