شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ

زمینه فعالیت شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ:
- مديريت تطبيقی منابع آب و سيلاب
- تحقيقات آب
- مهندسی سد و منابع آب
- مديريت، برنامه ريزی و مهندسی ارزش
- مديريت سيلاب (روش‌های سازه‌ای و غيرسازه‌ای)
- تدوين ضوابط و استانداردها
- پيش‌بينی های اقليمی
- آموزش‌های تخصصی

کلمات قابل جستجو

  • کریت کارآ
  • مشاوره
  • تحقیقات آب
  • سیلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی