گروه فروردین

گروه فروردین، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، در زمینه صنعت بازیابی، بازیافت و بی خطر سازی پسماندهای ویژه (صنعتی) و جزء ویژه فعالیت می کند و راه حل هایی برای مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی از جمله لامپ های حاوی جیوه، باتری و کلیه پسماندهای الکترونیک براساس تکنیک ها و روش های با فن آوری بالا فراهم می نماید.
محصول شرکت:
- دستگاه امحاء لامپ های حاوی جیوه

کلمات قابل جستجو

  • فروردین
  • پسماند
  • الکترونیک
  • امحاء پسماند
  • بازیافت
  • بازیابی
  • بی خطر سازی پسماند
  • پسماندهای الکتریکی
  • پسماندهای الکترونیکی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی