شرکت مهندسین مشاور لار

شرکت مهندسین مشاور لار، فعالیت هایی در زمینه طراحی و نظارت پروژه ها در حیطه آب و فاضلاب دارد. از جمله فعالیت های تخصصی شرکت مهندسین مشاورین لار، طراحی سدهای بزرگ و کوچک و تاسیسات وابسته (بتنی، خاکی، سنگریزه ای)، مطالعات بهره برداری از مخازن و بهینه سازی آنها، طرح های تأمین استحصال و انتقال آب و سیستم های فاضلاب، طرح تونلهای آبرسانی ( آزاد و تحت فشار ) و ... است.

کلمات قابل جستجو

  • مهندسین مشاور لار
  • سد
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • نظارت
  • انتقال آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی