شرکت لاله تجهیز آزما

شرکت لاله تجهیز آزما با هدف تأمین تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاه به ویژه در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی شروع به فعالیت کرده است.
محصولات شرکت:
عمومی:
- هات پلیت، استیرر (گرم کن با همزن مغناطیسی)
- استیرر (همزن مغناطیسی بدون دما)
- همزن مکانیکی
- فور (آون) در ظرفیت های مختلف
- شیکر لوله، شیکر ارلن، شیکر دکانتور
- میکروسکوپ
- ترازوی آزمایشگاهی با دقت و اوزان مختلف
- و...
تخصصی: حوزه نفت و گاز، آب و فاضلاب، داروسازی، کشاورزی، صنایع غذایی، ژنتیک و سلولی، هیدرولوژی و هواشناسی

کلمات قابل جستجو

  • لاله تجهیز آزما
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • آب و فاضلاب
  • کشاورزی
  • تجهیزات آزمایشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی