مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین (مابا)

مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین (مابا)، در دو بخش فعالیت دارد.
- بخش تحقيق، توسعه و تأمين دانش فنی: انجام پروژه های كاربردی و تأمين دانش فنی برای مراكز صنعتی و پژوهشی، برگزاری كارگاه های آموزشی و كاربردی تخصصی، مشاوره، آموزش و راه اندازی آزمايشگاه های عمومی و تخصصی برای توليد كنندگان و ...، مشاوره و استقرار سيستم های تضمين كيفيت
- بخش كنترل كيفيت مواد غذايی، آرايشی، بهداشتی و دارويی: انجام آزمون های عمومی و تخصصی بر اساس استانداردهای ملی و بين المللی جهت ارزيابی كيفيت نمونه های مورد نظر، آموزش و راه اندازی آزمون های عمومی و تخصصی برای ساير مراكز و متقاضيان

کلمات قابل جستجو

  • بهشت آئین
  • آزمایشگاه
  • کنترل کیفی
  • مشاوره
  • آموزش
  • کنترل مواد غذایی
  • تضمین کیفیت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی